Ginkgo Biloba

Acıbakla: ( Lupine / Lupin /  Lupine) 10–100 cm yüksekliginde, sık tüylü, bir senelik bitkiler. Yapraklar el seklinde parçalı, uzun saplı, 5–9 yaprakçıklıdır. Çiçekleri dik salkım durumunda, beyaz veya mavimsi renkli, çiçek taç yaprağı kelebek seklindedir. Yahudi baklası diye de tanınır.

Türkiye’de yetiştiği yerler: Akdeniz bölgesi, Bursa, Antalya ve Konya çevreleridir.

Memleketimizde üç türü bulunmaktadır.

Beyaz Yahudi baklası: Beyaz çiçeklidir. 120 cm kadar yükseklikte, bir yıllık bir bitkidir.

Sarıçiçekli Yahudi baklası: Vatani, Orta ve Güney Avrupa’dır.

Mavi çiçekli Yahudi baklası: Vatani, Akdeniz çevresi memleketleridir.